Автентична къща - с.Косово

0002

Нов продукт

Автентична къща - с.Косово

Повече детайли

Повече информация

Два поземлени имота , област Пловдив, община Асеновград, с. Косово, площ около 220 кв.м.+ 108 кв.м.+ застроена площ от 40кв.м. + стопанска постройка/каменни основи/ с възможност за преустройство за къща за гости .
При реставрацията ще се запази автентичността на къщата/основи - каменен зид и др./.
БЕЗ КОМИСИОННА ОТ КУПУВАЧА!!!

Пакет ЕКСПЕРТИЗА - оценка на състоянието на имота - юридическа, архитектурна, конструктивна и инсталционна. Експертизата е необходима с оглед на спецификата на имотите, които предлагаме.

Пакет ПРОУЧВАНИЯ И ПРОЕКТ - проучване на възможностите, съгласно желенията на купувача и нормативната уредба. Изработка на идеен и /или технически инвестиционен проект, вкл. количествено - стойностни сметки. Съгласувателни процедури.

Пакет СТРОИТЕЛСТВО И РЕСТАВРАЦИЯ 

Пакет УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТА - мениджмънт на имота след покупко-продажбата, вписването в кадастъра, поддаването на годишни данъчни декларации, плащането на сметки.

За повече подробности се свържете с нас!