УПИ - с.Косово - площ 209 кв.м Преглед отблизо

УПИ - с.Косово - площ 209 кв.м

Нов продукт

4 000 лв

Повече информация

Поземлен имот , област Пловдив, община Асеновград, с. Косово, п.к. 4887, ул. с.Косово, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 209 кв.м., квартал 18, парцел VII-143,
Заповед за одобрение на КККР № 300-5-68/08.11.2004 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК

БЕЗ КОМИСИОННА ОТ КУПУВАЧА!!!

Пакет ЕКСПЕРТИЗА - оценка на състоянието на имота - юридическа, архитектурна, конструктивна и инсталционна. Експертизата е необходима с оглед на спецификата на имотите, които предлагаме. Тя може да се извърши с цел сравнение на няколко имота, както и за конкретно избран имот. 

Пакет ПРОУЧВАНИЯ И ПРОЕКТ - проучване на възможностите, съгласно желенията на купувача и нормативната уредба. Изработка на идеен и /или технически инвестиционен проект, вкл. количествено - стойностни сметки. Съгласувателни процедури.

Пакет СТРОИТЕЛСТВО И/ИЛИ РЕСТАВРАЦИЯ 

Пакет УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТА - мениджмънт на имота след покупко-продажбата, вписването в кадастъра, поддаването на годишни данъчни декларации, плащането на сметки.

За повече подробности се свържете с нас!