Село Долен - Къща 4

Нов продукт

30 000 лв

Повече информация

БЕЗ КОМИСИОННА ОТ КУПУВАЧА!!!

Пакет ЕКСПЕРТИЗА - оценка на състоянието на имота - юридическа, архитектурна, конструктивна и инсталционна. Експертизата е необходима с оглед на спецификата на имотите, които предлагаме. Тя може да се извърши с цел сравнение на няколко имота, както и за конкретно избран имот. 

Пакет ПРОУЧВАНИЯ И ПРОЕКТ - проучване на възможностите, съгласно желенията на купувача и нормативната уредба. Изработка на идеен и /или технически инвестиционен проект, вкл. количествено - стойностни сметки. Съгласувателни процедури.

Пакет СТРОИТЕЛСТВО И/ИЛИ РЕСТАВРАЦИЯ 

Пакет УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТА - мениджмънт на имота след покупко-продажбата, вписването в кадастъра, поддаването на годишни данъчни декларации, плащането на сметки.

За повече подробности се свържете с нас!

Село Долен е разположено в западната част на Родопите, на около 26 км от Гоце Делчев. Заради запазените си къщи от периода на Възраждането селото е обявено за исторически и архитектурен резерват. Резерватът обхваща 70 сгради, паметници на културата. Характерно за къщите в Долен е издадената част от горния етаж и украсата с дърворезба по таваните в някои от къщите. Подобно на близките села Лещен и Ковачевица, Долен също е популярна дестинация за селски туризъм.