Подбор на имот по зададени критерии - БЕЗ КОМИСИОННА ОТ КУПУВАЧА!!!

Вие можете да е възползвате от следните пакетни улуги в партньортво на водещи специалити - архитекти, инженери, юристи, конултанти по покупко - продажба и др.

Пакет ЕКСПЕРТИЗА - Анализ на на юридическия и устройствен статус, историческа и архитектурна стойност, конструктивно състояние, състояние на инсталациите, както и перспективи за реновация.Оценка на състоянието на имота - юридическа, архитектурна, конструктивна и инсталционна. Експертизата е необходима с оглед на спецификата на имотите, които предлагаме. Тя може да се извърши с цел сравнение на няколко имота, както и за конкретно избран имот. 

Пакет ПРОУЧВАНИЯ И ПРОЕКТ - проучване на възможностите, съгласно желенията на купувача и нормативната уредба. Изработка на идеен и /или технически инвестиционен проект, вкл. количествено - стойностни сметки. Съгласувателни процедури.

Пакет СТРОИТЕЛСТВО И/ИЛИ РЕСТАВРАЦИЯ - Реставрация/Ремонт на недвижим имот в България/ Дизайн/Обзавеждане на недвижим имот в България

БАЯТОВА КЪЩА, Резерват “Старинен Пловдив”. Паметник от национално значение. Консервационно-реставрационни работи, извършени от ‘РЕСТСТРОЙ’ ООД.

ХАДЖИ ЧОНЕВА КЪЩА гр. Смолян кв. Устово. Консервационно-реставрационни работи, извършени от ‘РЕСТСТРОЙ’ ООД.

РЕСТАВРАЦИЯ НА ‘СТАРОТО УЧИЛИЩЕ’ В ГР. ЗЛАТОГРАД. Консервационно-реставрационни работи, извършени от ‘РЕСТСТРОЙ’ ООД.

Пакет УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТА - мениджмънт на имота след покупко-продажбата, вписването в кадастъра, поддаването на годишни данъчни декларации, плащането на сметки.

Пакет ЛОГИТИЧНО ОБЛУЖВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

Екипът ни предлага цялостно обслужване при организиране на бизнес пътувания, осигуряване на преводач при провеждане на преговори.

Пакет ЮРИДИЧЕКО, АДМИНИТРАТИВНО И СЧЕТОВОДНО ОБЛУЖБАНЕ

За чужденци и инвестициите им на територията на страната. Оформяне на документи, съдействие при сключване на сделки, като стриктно се съблюдават интересите на клиента.